Hello Kootaka यूजर आपका सितम्बर महीने का पेमेंट 15 October से मिलना शुरू हो गया है, अगर किसी यूजर ने Payment Details नहीं दे रखी है, तो आपसे अनुरोध है की 30 December से पहले पेमेंट Payment Details Submit करें



Jobs: Available

Social Link Share
Start your earning just by sharing some links through our app on your social media handles and earn as much as you can on per click basis.

Refer and Earn
Grab the opportunity to make a great amount just by referring someone links provided by us and get money for every click.

JOBS: BENEFIT

Work from anywhere
You Can work from Home, Office, College, Anywhere as per your Convenience.

Work at Anytime
You Can work from Home, Office, College, Anywhere as per your Convenience.

Easy Payments
You Can work from Home, Office, College, Anywhere as per your Convenience.

Instant Work update
You Can work from Home, Office, College, Anywhere as per your Convenience.

OUR: WINNER

Natural
हम User से किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लेते हैं। अगर कोई हमारे नाम से शुल्क वसूलता है, तो आप हमें इस ईमेल info@kootaka.com पर सम्पर्क कर सकते है